O nás

Časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
Vydávání obnoveno v březnu 1990

Vydává a tiskne Vydavatelství a redakce časopisu Břenovan
Adresa: Bělohorská 195/147, 169 00 Praha 6

Povoleno odborem kultury NVP r. č. 50/90
Rozšiřují prodejny tabáku, potravin aj.

Vydavatelství a redakce:
Mgr. Pavel Krchov, mobil 732 243 922 tel./fax 233 358 350
Grafická úprava: M. Wágner
Foto: Mgr. P. Krchov a  M. Wágner
Ilustrace: akad. malíř a sochař Z. Háša a M. Wágner
Sazba: IT Design
Web: Jan Dubský

Otištěné názory nemusejí být totožné se stanovisky redakce. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři článků.

Naše konto: 1939122339/0800.

Kontaktujte nás